Kango 1,6 R.v 2011

Najeto:       43000Km

Motor:        1,6 78Kw

Systém:      Stag 4 

Nádrž:        650/220

Kango

/album/kango/a010-jpg/
/album/kango/a011-jpg/
/album/kango/a013-jpg/
/album/kango/a014-jpg/
/album/kango/a015-jpg2/
/album/kango/a016-jpg/